Articles

Latest

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਉਥੇ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ...

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਉਥੇ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ...

MUST READ LITERATURE