Articles

Latest

ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ

੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ...

Video

Latest

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ

੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ...

MUST READ LITERATURE