Articles

Latest

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ 44 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ, ਬਿਨਾ...

Video

Latest

Cover to Cover – Gurmukhi Workbook 1 and 2

Cover to Cover is the naujawani guide to Sikh and Punjabi books that you need to read! Book: ‘Gurmukhi Workbook 1 and 2’ by Ajinder Kaur Presented by Harwinder Singh Mander Soundtrack is ‘Winning Streak...

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ 44 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ, ਬਿਨਾ...

MUST READ LITERATURE