Author: Avtar Singh

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਇਸ ਸਰਜਮੀਂ ਨੂੰ...

Read More