ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਅ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ (ਜਰਨੈਲਾਂ) ਤੇ...

Read More