ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ

ਮਿਸਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ਼ੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ...

Read More